Restaurant List In Sherpur, Bangladesh

Hotel Shahjahan Restaurant Address: Nagpara Rd, Sherpur Phone: 01911-411771 Bismillah Fast Food Fast food restaurant Address: Sojobrakhila,Sherpur Town Phone: 01843-871087 Shampad Chinese Restaurant Restaurant Address: Sherpur – Nakla Hwy, Sherpur Phone: 01778-243434 Nirjhor Restora & Kebab Restaurant Address: Khan Shaheb Afsar Ali Road, Sherpur Phone: 01613-143737 Anir Hotel & Restaurant Restaurant Phone: 01918-309363